راست میگویم

چه کسی میگوید که عقلت را بدست قلبت نسپار،وقتی که قلب اصرار دارد بر پاکی،شادی ، صداقت، عشق ، دلبستگی.....همه آنچه که من به عنوان خوبی می شناسمشان.

عقل را صدا نخواهم کرد، او را هم میشناسم،پافشاری میکند که به نیرنگ و بدی جلوه ای  ویژه بدهد، اسمش را بگذارد همرنگ جماعت شدن. راستش را بگویم ،میخواهم دور بیندازم این نماد دروغین را، تا یاد بگیرد که ظلم بر احساس های زیبا روا نیست. 

/ 0 نظر / 21 بازدید