برای مادر

 مادر مادر گویان شریان قلبم ، حکایتی است ماندگار، مال امروز نیست.

 لحظه لحظه ی  زندگیم با بودن تو متبرک و معنی دارست، چیز جدیدی نیست.

امروز تنها بهانه ای است برای گفتن

 باشد

 میگویم

 دوستت دارم مادرم، روزت مبارک.

/ 0 نظر / 27 بازدید