دل تنگی های با دلیل

صدای اذان وکبودی غمناک آسمان

دل تنگی های با دلیل و بی امان،برای همه، اما  نه یکسا ن!

گفتگو با خود، تنها همکلام آرام و پنهان

اضطرابی نا شناس و ا حساسی پریشان !

وجود چاله ی خالی عمیق در  سمت راست قلب!

نگرانی از یک چیزمجهول الهویه و نا عیان!

انتظار برای آنچه که نمیدانی چیست!

التماس برای عبور زودتر ثانیه ها و زمان!

تشکر از یک عده، برای هیچ!

گشتن به دنبال یک  نا موجودِ نهان!

تلاش تا یافتن جوابی به یک نا سوال!

حذف تدریجی تمام زیبایی های جهان......

.

.

 

حال خوبی نیست

میخواهم برای پایانش دعا کنم

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید