مهمان سفره دل

ای که بر سفره ما مهمانی
عشق بردار و صداقت بگذار
ای که بردی دل و دینم یک جا
رخ زیبات را، دریغ مدار 
من که غرقم درون چشمانت
تو از این خوان چه خورده ای، بشمار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
/ 0 نظر / 52 بازدید